COMPUTER
Hardware-software-windows-network-short stories 
قالب وبلاگ

<br> : [ نیاز به بسته شدن ندارد ] در واقع این تگ ، نقش کلید Enter را در HTML بازی می کند ، وقتی از آن در انتهای یک جمله و یا  هر شئ دیگیری در HTML استفاده می کنیم ، تمام نوشته ها و تصاویر و … بعد از این تگ یک سطر پایین تر قرار می گیرند.لازم هست به این نکته مهم اشاره کنم که این تگ نیاز به بسته شدن ندارد و یکی از آن استثنایی هست که در جلسه اول به ان اشاره کردم [ <br> مخفف Line Break است ] (به مثال توجه کنید)

کد بدون تگ <br> :

1 تم دیزاینر : مرجع خدمات وبمستر برای پارسی زبانان

نتیجه کد بالا :

تم دیزاینر : مرجع خدمات وبمستر برای پارسی زبانان

کد همراه با تگ <br> :

1 تم دیزاینر :<br>
2 مرجع<br>
3 خدمات وبمستر برای پارسی زبانان

نتیجه کد بالا :

تم دیزاینر :
مرجع
خدمات وبمستر برای پارسی زبانان

<p> : [ نیاز به بسته شدن دارد ] با این تگ می توانید یک پاراگراف ایجاد کنید.این تگ با فاصله ای که بین پاراگراف و دیگر اجزا صفحه ایجاد می کند ، باعث زیبایی هر چه بیشتر وب سایت خواهد شد برای اثبات این موضوع کافی هست به مثال ها دقت کنید. ;)   [ <p> مخفف paragraph است ] (به مثال توجه کنید)

کد بدون تگ <p> :

1 تم دیزاینر به ارئه خدمات رایگـــــــان و اختصاصی طراحی وب سایت و وبلاگ می پردازد.شما می توانید از قالب های رایــــگان ما استفاده کنید و یا این که ســـوالات خود را از بخش نظرات بپرسید و یــــــا از ابزار وب مستر ما استفاده کنید. پس منتظر چه هستید .تم دیزاینر به ارئه خدمات رایگـــــــان و اختصاصی طراحی وب سایت و وبلاگ می پردازد.شما می توانید از قالب های رایــــگان ما استفاده کنید و یا این که ســـوالات خود را از بخش نظرات بپرسید و یــــــا از ابزار وب مستر ما استفاده کنید. پس منتظر چه هستید

نتیجه کد بالا :

تم دیزاینر به ارئه خدمات رایگـــــــان و اختصاصی طراحی وب سایت و وبلاگ می پردازد.شما می توانید از قالب های رایــــگان ما استفاده کنید و یا این که ســـوالات خود را از بخش نظرات بپرسید و یــــــا از ابزار وب مستر ما استفاده کنید. پس منتظر چه هستید .تم دیزاینر به ارئه خدمات رایگـــــــان و اختصاصی طراحی وب سایت و وبلاگ می پردازد.شما می توانید از قالب های رایــــگان ما استفاده کنید و یا این که ســـوالات خود را از بخش نظرات بپرسید و یــــــا از ابزار وب مستر ما استفاده کنید. پس منتظر چه هستید

کد همراه با تگ <p> :

1 <p>
2 تم دیزاینر به ارئه خدمات رایگـــــــان و اختصاصی طراحی وب سایت و وبلاگ می پردازد.شما می توانید از قالب های رایــــگان ما استفاده کنید و یا این که ســـوالات خود را از بخش نظرات بپرسید و یــــــا از ابزار وب مستر ما استفاده کنید. پس منتظر چه هستید
3 </p>
4 <p>
5 تم دیزاینر به ارئه خدمات رایگـــــــان و اختصاصی طراحی وب سایت و وبلاگ می پردازد.شما می توانید از قالب های رایــــگان ما استفاده کنید و یا این که ســـوالات خود را از بخش نظرات بپرسید و یــــــا از ابزار وب مستر ما استفاده کنید. پس منتظر چه هستید
6 </p>

نتیجه کد بالا :

تم دیزاینر به ارئه خدمات رایگـــــــان و اختصاصی طراحی وب سایت و وبلاگ می پردازد.شما می توانید از قالب های رایــــگان ما استفاده کنید و یا این که ســـوالات خود را از بخش نظرات بپرسید و یــــــا از ابزار وب مستر ما استفاده کنید. پس منتظر چه هستید

تم دیزاینر به ارئه خدمات رایگـــــــان و اختصاصی طراحی وب سایت و وبلاگ می پردازد.شما می توانید از قالب های رایــــگان ما استفاده کنید و یا این که ســـوالات خود را از بخش نظرات بپرسید و یــــــا از ابزار وب مستر ما استفاده کنید. پس منتظر چه هستید

<b> : [ نیاز به بسته شدن دارد ] باعث ضخیم شدن متن خواهد شد. [ <b> مخفف bold است ] (به مثال توجه کنید)

1 <b>تم دیزاینر : مرجع خدمات وبمستر برای پارسی زبانان</b>

نتیجه کد بالا :

تم دیزاینر : مرجع خدمات وبمستر برای پارسی زبانان

<I> : [ نیاز به بسته شدن دارد ] باعث کج شدن حروف می شود. [ <i> مخفف Italic است ] (به مثال توجه کنید)

1 <i>تم دیزاینر : مرجع خدمات وبمستر برای پارسی زبانان</i>

نتیجه کد بالا :

تم دیزاینر : مرجع خدمات وبمستر برای پارسی زبانان

<u> : [ نیاز به بسته شدن دارد ] یک خط زیر متن ایجاد می کند. [ <i> مخفف Underline است ] (به مثال توجه کنید)

1 <u>تم دیزاینر : مرجع خدمات وبمستر برای پارسی زبانان</u>

نتیجه کد بالا :

تم دیزاینر : مرجع خدمات وبمستر برای پارسی زبانان

<strike> : [ نیاز به بسته شدن دارد ] روی متن یک خط میکشد. (به مثال توجه کنید)

1 <strike>تم دیزاینر : مرجع خدمات وبمستر برای پارسی زبانان</strike>

نتیجه کد بالا :

تم دیزاینر : مرجع خدمات وبمستر برای پارسی زبانان

<mark> : [ نیاز به بسته شدن دارد ] متن را هایلایت می کند. [ <mark> مخفف marked/highlighted است ] (به مثال توجه کنید)

1 تم دیزاینر : مرجع خدمات <mark> وبمستر </mark> برای پارسی زبانان

نتیجه کد بالا :

تم دیزاینر : مرجع خدمات وبمستر برای پارسی زبانان

<small> : [ نیاز به بسته شدن دارد ] متن را نسبت به متن های مشابه کوچک تر می کند. (به مثال توجه کنید)

1 تم دیزاینر : مرجع خدمات وبمستر برای پارسی زبانان
2  
3 <small>تم دیزاینر : مرجع خدمات وبمستر برای پارسی زبانان</small>

نتیجه کد بالا :

تم دیزاینر : مرجع خدمات وبمستر برای پارسی زبانان

تم دیزاینر : مرجع خدمات وبمستر برای پارسی زبانان

<sub> و <sup> : [ نیاز به بسته شدن دارد ] یک کلمه از جمله را به صورت زیرنویس می نویسد ، برای فهم بهتر به مثال دقت کنید. [ <sub> مخفف subscripted است ] [ <sup> مخفف superscripted است ] (به مثال توجه کنید)

1 تم دیزاینر : مرجع خدمات <sub> وبمستر </sub> برای پارسی زبانان
2  
3 تم دیزاینر : مرجع خدمات <sup> وبمستر </sup> برای پارسی زبانان

نتیجه کد بالا :

تم دیزاینر : مرجع خدمات وبمستر برای پارسی زبانان

تم دیزاینر : مرجع خدمات وبمستر برای پارسی زبانان

پایان جلسه سوم :

سعی کردم تمام موارد کامل و جامع توضیح بدم ، در این جلسه با ۱۰ تگ جدید آشنا شدید ، این موارد رو تمرین کنید و خودتون رو برای جلسه بعد آماده کنید در جلسه بعد با تگ های بیشتری در مورد اصول کار و تنظیم متن و کلمات آشنا خواهید شد.

[ ] [ ] [ مدیر ] [ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب
امکانات وب
Instagram

کمک به سازمان خيريه محک